Skip to main content

Översikt

Välkommen till översikten av kapitlet Matchningsevent. Syftet med matchningsevent är att på ett smart sätt koppla samman kandidater med företag som har delade intressen. I matchningsevent finns det tre typer av deltagare. Eventets värd, företag och kandidater.

Värden börjar med att bjuda in företag och kandidater till ett event. Dessa får sedan svara på lite olika frågor. Beroende på hur de svarar så genereras matchningar mellan företag och kandidater.

Om företag och kandidater godkänner matchningarna kan de sedan boka intervjuer för att träffas digitalt eller fysiskt.