Skip to main content

Matchningen

Matchningen baseras på företags och kandidaters svar på ett frågeformulär. Frågeformuläret består av en uppsättning frågor som skiljer sig beroende på vilken eller vilka matchningsprofiler som kandidaten och företagen väljer som intressanta.

Steg för kandidaten

  1. Läs annonsen och öppna anmälningsformulär
  2. Välj matchningsprofil
  3. Svara på frågor
  4. Skicka in, och invänta resultat.

Steg för företagen

  1. Sök till eventet
  2. Bli antagen
  3. Skapa talangprofiler
  4. För varje talangprofil: välj en matchningsprofil och värdera svaren i formuläret.

Matchningarna sorteras först på skall-krav och sedan på bör-krav. Om två kandidater har samma skall-krav kommer den med högst bör-krav att rankas högst.

Olika svarstyper

Nedan har du alla olika svarstyper som kan existera i ett formulär och hur värderingen av svaret i frågetypen blir till matchningsprocent.

Checkboxar

Kandidaten kan kryssa i flera svar. Om en kandidat klickat i alla de svar som företaget markerat som krav så kommer kandidaten uppfylla 100% av kraven på frågan.

Alternativ

Kandidaten kan bara bocka i ett svar. Om företaget markerar flera svar som krav så kommer det alltså vara omöjligt för kandidaten att uppfylla 100% av dessa krav. Men om flera av svaren betraktas som viktiga så bör de ändå markeras därefter för att inte förlora bra matchningar.

Betyg

Kandidaten sätter ett betyg mellan 1-5. Om kandidaten har satt 4 och företaget har markerat svaret som ett krav så uppfyller kandidaten 4/5 (80%) av kravet.

Flera betyg

Kandidaten sätter ett betyg mellan 1-5 på flera alternativ. Poängen för varje svar räknas som "Betyg" ovan. Om det finns två alternativ som båda är markerade som krav där det ena uppfylls till 60% och det andra till 80% så uppfyller kandidaten totalt 70% av kraven på frågan.

Intervall-reglage

Kandidaten och företaget markerar varsitt intervall. Om kandidatens intervall överlappar företagets intervall så uppfyller kandidaten kravet.

Procent-reglage

Kandidaten sätter ett värde mellan 0-100%. Företaget markerar ett intervall mellan 0-100%. Om företagets markerade intervall överlappar kandidatens värde så uppfyller kandidaten företagets krav.

Värde-reglage

Kandidaten sätter ett värde mellan två fördefinierade värden och företaget markerar ett intervall mellan samma värden. Om företagets markerade intervall överlappar kandidatens värde så uppfyller kandidaten kravet.

Räkneförklaring

Ovan ser ni hur de olika frågorna uppfyller skall- respektive bör-krav. För varje talangprofil som alla företag skapat så räknas en match ut enligt följande:

A = Antal uppfyllda svar av kandidaten
B = Antalet svar markerade som skall-krav av företaget
C = Antalet svar markerade som bör-krav av företaget

Matchningsgrad för skall-krav = A / B
Matchningsgrad för bör-krav = A / C

Räkneexempel på skall-krav

Fråga 1: 60% av skall-krav uppfyllda
Fråga 2: 100% av skall-krav uppfyllda
Fråga 3: 0% av skall-krav uppfyllda
Fråga 4: 20% av skall-krav uppfyllda

Matchningsgrad för skall-krav = (60 + 100 + 0 + 20) / 4 = 45%
Kandidaten uppfyller 45% av skall-kraven.