Skip to main content

Ordlista

Här definieras ord och uttryck som används i resten av kapitlet Matchningsevent.

Matchningsevent

Ett matchningsevent anordnas av en värd som bjuder in företag och kandidater. Företagen och kandidaterna matchas sedan beroende på hur de svarar och värderar frågor i ett formulär som värden skapat. Om företagen och kandidaterna godkänner sina matchningar så kan de boka intervjuer för att träffas och inleda samarbeten.

Eventets värd

Värden för ett matchningsevent är vanligtvis en grupp människor som hjälps åt att styra. De bjuder in företag och kandidater och bestämmer vem som får och inte får vara med i evenemanget. De sätter också den grundläggande strukturen för evenemanget; exempelvis om evenemanget sker på ett specifikt datum eller om det pågår mellan två datum.

Värdens huvudsakliga uppgifter:

 • Designa annons
 • Designa formulär för kandidater
 • Designa formulär för företag
 • Bjuda in företag och kandidater
 • Förse företag och kandidater med information

Värden skapar också något som kallas matchningsprofiler.

Matchningsprofil

Värden skapar matchningsprofiler som företag och kandidater måste välja på innan de svarar eller värderar frågor i formuläret. Beroende på vilken eller vilka profiler de väljer får de svara på olika frågor i formuläret.

Exempel på matchningsprofiler:

 • Utvecklare
 • UI Designer
 • Projektledare

Talangprofil

Företag skapar en talangprofil för varje typ av roll de vill rekrytera till. För varje talangprofil väljer man vilken matchningsprofil som passar bäst in. Efter det behöver företaget svara på några frågor som beror på vilken matchningsprofil de valt att talangprofilen ska vara kopplad till. Företagen värderar sedan varje svar på frågorna. De kan värdera det som "Ej intressant", "bör-krav" eller skall-krav". Beroende på hur kandidaterna svarar på frågorna när de söker så får de en matchnings-grad på 0-100 i skall- respektive bör-krav.

Ett exempel skulle kunna vara om en fråga är:

Har du körkort?

 • Ja
 • Nej

Om företaget anser att körkort är ett skall-krav för deras talangprofil så markerar de svaret "Ja" som ett skall-krav.

Exempel på talangprofiler:

 • AI-utvecklare
 • Webb-utvecklare
 • Webb-designer

I exemplet ovan bör de två utvecklarprofilerna kopplas till matchningsprofilen Utvecklare och talangprofilen Webb-designer ska kopplas till matchningsprofilen UI Designer.

Företag

Företag söker till matchningsevent precis som kandidater men deras mål är att hitta en kandidat som uppfyller deras krav.

Om ett företag blir godkänt av värden kan de sedan börja skapa något som kallas för talangprofiler. De skapar en profil för varje typ av roll de vill rekrytera till.

Varje kandidat matchas mot alla talangprofiler. För varje talangprofil kan det alltså genereras matchningar som företaget sedan kan boka intervjuer med.

Kandidat

Kandidater söker till eventet och får svara på olika frågor beroende på vilka matchningsprofiler de väljer. Hur de svarar på frågorna avgör om och vilka talangprofiler de kommer att matcha med. Om de får en match kan de sedan bjudas in till intervjuer med företagen.